EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji LETNIEJ r. szk. 2015/2016

Część pisemna – 17 czerwca 2016 r

godzina 14:00 – wszystkie zawody

Część praktyczna:

A.62 (technik usług kosmetycznych) – 15.06.2016 – godz. 8:00 i 12:00 (zmiany)
Z.01 (technik masażysta) – 22.06.2016 – godz. 8:00, 12:00, 16:00
Z.04 (opiekun medyczny) – 20-21.06.2016 – godz. 8:00, 12:00, 16:00
Z.04 (opiekun medyczny – kwalifikacyjny kurs zawodowy) – 22.06.2016 – godz. 8:00, 12:00, 16:00
Z.05 (opiekunka środowiskowa) – 18.06.2016 – godz. 8:00, 12:00
Z.14 (higienistka stomatologiczna) – 20.06.2016 – godz. 12:00, 16:00
Z.19 (technik farmaceutyczny) – 20.06.2016 – godz. 12:00, 16:00
Z.20 (technik sterylizacji medycznej) – 25.06.2016, godz. 8:00, 12:00, 16:00 i 26.06.2016 godz. 8:00


Zdający na egzaminie w części pisemnej powinni mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz mogą mieć kalkulator prosty.

Przystępujący do egzaminu:

- przychodzą najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w danym dniu i na danej zmianie,
- przychodzą z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,
- przynoszą odzież ochronną i odpowiednie obuwie ,
- zostawiają telefony komórkowe w szatniach, przydzielonych salach lub w sekretariacie.