EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w sesji letniej r. szk. 2013/2014

W sesji letniej 2013/2014 przeprowadzone zostaną egzaminy:

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (NOWY)

Część praktyczna egzaminu odbędzie się:

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2013/2014:

Wszyscy zdający nowy egzamin – odzież i obuwie ochronne.


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Etap pisemny - 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00

Etap praktyczny 25 czerwca2014 r. (środa), godz. 9:00

Przystępujący do egzaminu:

  1. przychodzą najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w danym dniu i na danej zmianie,

  2. przynoszą ze sobą (oprócz przyborów wymaganych w części praktycznej) na oba etapy czarno piszący długopis,

  3. przychodzą z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,

  4. zostawiają telefony komórkowe w szatniach, przydzielonych salach lub w sekretariacie.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2013/2014:

technik farmaceutyczny - kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka.