EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji zimowej r. szk. 2015/2016

Część pisemna – 14 stycznia 2016 r

godzina 12:00 - A.61 (technik usług kosmetycznych)

godzina 14:00Z.7 (opiekun osoby starszej), Z.14 (higienistka stomatologiczna).

Część praktyczna:

15.01.2016 r., godz. 13:00A.61 (technik usług kosmetycznych)

23.01.2016 r., godz. 8:00 i 12:00 (I i II zamiana) – Z.7 (opiekun osoby starszej) HARMONOGRAMWszyscy zdający nowy egzamin w kwalifikacji Z.07 – odzież i obuwie ochronne.
Zdający na egzaminie w części pisemnej powinni mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz mogą mieć kalkulator prosty.

Przystępujący do egzaminu:

- przychodzą najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w danym dniu i na danej zmianie,
- przychodzą z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,
- przynoszą odzież ochronną i odpowiednie obuwie (w kwalifikacji Z.7),
- zostawiają telefony komórkowe w szatniach, przydzielonych salach lub w sekretariacie.