EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w sesji zimowej r. szk. 2013/2014

W sesji zimowej 2013/2014 przeprowadzone zostaną egzaminy:EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (NOWY)

Część praktyczna egzaminu odbędzie się:

Część pisemna dla technika usług kosmetycznych odbędzie się 10.01.2014 o godzinie 12:00 (sala 211)EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Etap pisemny - 14 styczna 2014 r. (wtorek), godz. 12:00 (sala 211)

Etap praktyczny - 16 styczna 2014 r. (czwartek), godz. 9:00 (sala 211)


Przystępujący do egzaminu:

  1. przychodzą najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w danym dniu i na danej zmianie,

  2. przynoszą ze sobą (oprócz przyborów wymaganych w części praktycznej) na oba etapy czarno piszący długopis,

  3. przychodzą z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,

  4. zostawiają telefony komórkowe w szatniach, przydzielonych salach lub w sekretariacie.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2013/2014

Opiekunka dziecięca ołówek, gumka, linijka, temperówka

Higienistka stomatologiczna ołówek, gumka, linijka, temperówka

Opiekun medyczny – odzież i obuwie ochronne