EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji letniej r. szk. 2014/2015

Egzaminy w sesji letniej tego roku odbędą się wg poniższego kalendarza:

06.06.2015

godz. 12.00 – Z.5 (opiekunka środowiskowa)
godz. 16.00 – Z.5 (opiekunka środowiskowa)

09.06.2015

godz. 8.00 – A.62 (technik usług kosmetycznych)
godz. 12.00 – A.62 (technik usług kosmetycznych)
godz. 16.00 – A.62 (technik usług kosmetycznych)

17.06.2015

godz. 9.00 – technik farmaceutyczny 322[10] – egzamin poprawkowy

22.06.2015

godz. 14.00 – część pisemna – wszystkie kwalifikacje

23.06.2015

godz. 8.00 – Z.1 (technik masażysta), Z.14 (higienistka stomatologiczna)
godz. 12.00 – Z.1 (technik masażysta), Z.14 (higienistka stomatologiczna)
godz. 16.00 – Z.1 (technik masażysta), Z.14 (higienistka stomatologiczna)

24.06.2015

godz. 12.00 – Z.4 (opiekun medyczny)
godz. 16.00 – Z.4 (opiekun medyczny)

25.06.2015

godz. 8.00 – Z.4 (opiekun medyczny), Z.19 (technik farmaceutyczny)
godz. 12.00 – Z.4 (opiekun medyczny)Z.19 (technik farmaceutyczny)
godz. 16.00 - Z.4 (opiekun medyczny)

01.07.2015

godz. 8.00 –Z.4 (opiekun medyczny – kurs kwalifikacyjny)
godz. 12.00 –Z. 4 (opiekun medyczny – kurs kwalifikacyjny)
godz. 16.00 – Z.4 (opiekun medyczny – kurs kwalifikacyjny)

02.07.2015

godz. 8.00 –Z.4 (opiekun medyczny – kurs kwalifikacyjny)
godz. 12.00 –Z. 4 (opiekun medyczny – kurs kwalifikacyjny)
godz. 16.00 – Z.4 (opiekun medyczny – kurs kwalifikacyjny)

03.07.2015

godz. 8.00 –Z.4 (opiekun medyczny – kurs kwalifikacyjny)

Wszyscy zdający nowy egzamin – odzież i obuwie ochronne.
Zdający na egzaminie w części pisemnej
mogą mieć kalkulator prosty.

Przystępujący do egzaminu:

- przychodzą najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w danym dniu i na danej zmianie,
- przynoszą ze sobą (oprócz przyborów wymaganych w części praktycznej) na oba etapy czarno piszący długopis,
- przychodzą z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,
- przynoszą odzież ochronną i odpowiednie obuwie (w kwalifikacjach Z.1, Z.4, Z.5, Z.14, Z.19, A.62),
- zostawiają telefony komórkowe w szatniach, przydzielonych salach lub w sekretariacie.