EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji zimowej r. szk. 2014/2015

W sesji zimowej 2014/2015 przeprowadzone zostaną egzaminy:

Część pisemna odbędzie się 8 styczna 2015 r.

Część praktyczna egzaminu odbędzie się:

Wszyscy zdający nowy egzamin – odzież i obuwie ochronne.
Przystępujący do egzaminu:

  1. przychodzą najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w danym dniu i na danej zmianie,

  2. przynoszą ze sobą (oprócz przyborów wymaganych w części praktycznej) na oba etapy czarno piszący długopis,

  3. przychodzą z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,

  4. przynoszą odzież ochronną i odpowiednie obuwie (w kwalifikacjach Z.19, Z.7, Z.11),

  5. zostawiają telefony komórkowe w szatniach, przydzielonych salach lub w sekretariacie.