EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
I POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji
LETNIEJ r. szk. 2016/2017

Część pisemna:
20 czerwca 2017 r
godzina 14:00wszystkie zawody (A.62, Z.01, Z.04, Z.09, Z.14, Z.19, Z.20)

Część praktyczna:
A.62 (technik usług kosmetycznych) – 26-27 czerwca 2017 – zmiany o godz. 8:00, 12:00, 16:00 w dniu 26 czerwca, o godz. 12:00 27 czerwca;
Z.01 (
technik masażysta) – 28 czerwca 2017 – zmiany o godz. 8:00, 12:00, 16:00;
Z.04 (
opiekun medyczny) – 27-28 czerwca 2017 – zmiany o godz. 8:00, 12:00, 16:00 27 czerwca oraz o 8:00 i 12:00 28 czerwca;
Z.09 (
terapeuta zajęciowy) – 26 czerwca 2017 o godz. 13:00;
Z.14 (
higienistka stomatologiczna) – 28 czerwca 2017 – zmiany o godz 8;00 i 12:00;
Z.19 (
technik farmaceutyczny) – 29 czerwca 2017 – zmiany o godz. 8:00, 12:00, 16:00;
Z.20 (
technik sterylizacji medycznej) – 01.07.2017 – zmiany o godz. 8:00, 12:00, 16:00.


Ponadto odbywać się będzie egzamin wg poprzedniej formuły („stary”):

Część pisemna – 12 czerwca 2017 r. godz 12:00 (ratownik medyczny, opiekun medyczny);
Część praktyczna –
13 czerwca 2017 godz. 9:00 (ratownik medyczny 322[06]).

Zdający na egzaminie w części pisemnej powinni mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz mogą mieć kalkulator prosty.

Przystępujący do egzaminu:

- przychodzą najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w danym dniu i na danej zmianie,
- przychodzą z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,
- przynoszą odzież ochronną i odpowiednie obuwie (dotyczy Z.01, Z.04, Z.14, Z.19, Z.20)
- zostawiają telefony komórkowe w szatniach, przydzielonych salach lub w sekretariacie.