EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji ZIMOWEJ r. szk. 2016/2017

Część pisemna:

12 stycznia 2017 r

godzina 12:00 – technik usług kosmetycznych (A.61)
godzina 14:00 – opiekun osoby starszej, technik sterylizacji medycznej (Z.07, Z.20)

Część praktyczna:

A.61 (technik usług kosmetycznych) – 09 stycznia 2017 godz. 13:00
Z.07 (
opiekun osoby starszej) – 27 stycznia 2017 – godz. 8:00, 12:00
Z.14 (
higienistka stomatologiczna) – 27 stycznia 2017 – godz. 12:00
Z.19 (
technik farmaceutyczny) – 30 stycznia 2017 – godz. 16:00

Zdający na egzaminie w części pisemnej powinni mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz mogą mieć kalkulator prosty.

Przystępujący do egzaminu:

- przychodzą najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu w danym dniu i na danej zmianie,
- przychodzą z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,
- przynoszą odzież ochronną i odpowiednie obuwie (dotyczy Z.07, Z.14, Z.19)
- zostawiają telefony komórkowe w szatniach, przydzielonych salach lub w sekretariacie.